Счетоводна кантора
ВАРИУС

Ви предлага - прецизност, експедитивност, креативност и сътрудничество.

Предлагаме на своите клиенти консултантски услуги, съобразени със спецификата на дейността им и пряко насочени към решение на техните проблеми.

Професионалното счетоводно обслужване на всяка една компания в динамична и конкурентна среда е предпоставка за правилно планиране и адекватност на управленските решения.

Предлагаме съставянето на целия пакет (ТРЗ/Личен състав) от документи, свързани с трудовите правоотношения при всеки наш клиент.

Контакти

Пловдив, 4003, Добродол 4

variousv.tsvetanov@gmail.com

+359 884 017 229 Счетоводен отдел
+359 888 837 454 Управител

Понеделник-Петък
09:00 - 17:30